Sıradaki içerik:

Power Point (Sunum Dosyası)

e
sv

Osmanlı Devleti Yükselme Dönemi Savaşları Hangileridir?

696 okunma

Osmanlı Devleti’nin yükselme dönemi 1453 ile 1683 seneleri arasında gerçekleşti. Bu yıllar Osmanlı’nın olgunluk dönemleri şeklinde de bilinir. Peki, Osmanlı yükselme dönemi savaşları nelerdir?

Osmanlı Yükselme Dönemi Savaşları

Osmanlı Devleti 1453-1683 yıllarında birçok sefere katılmış, önemli başarılar elde etmiştir. Bu yıllarda gerçekleşen savaşlar:

Çaldıran Savaşı (1514)

 • Safevi devletinin propagandalarını önlemek ve doğuda siyasi otoriteyi sağlamak amacıyla yapıldı.
 • Doğu ve Güneydoğu Anadolu ele geçirildi.
 • Safevi ordusu bozguna uğratıldı.
 • Anadolu’daki Şii tehlikesi büyük oranda önlenmiş oldu.
 • Halep, Tebriz ve Bursa İpek Yolu Osmanlı’ya geçti.

Turnadağ Savaşı (1515)

 • İran Seferi sırasında Osmanlı, Dulkadiroğulları’ndan asker istemiş, fakat bu istek kabul edilmemiştir.
 • Çaldıran Savaşı sonrasında Yavuz Selim, bu savaş ile Dulkadiroğulları’na son verdi.

Mercidabık Savaşı (1516)

 • Osmanlı yükselme dönemi savaşları arasında bir diğeri de Mercidabık Savaşı’dır. Halep yakınlarında gerçekleşen bu savaşı Osmanlı Devleti kazandı.
 • Savaşta Memluk Sultanı Kansu Gavri öldü.
 • Lübnan, Suriye ve Filistin toprakları Osmanlı Devleti’ne geçti.

Ridaniye Savaşı (1517)

 • Tomanbay’ın Osmanlı hakimiyetini reddetmesi ve Osmanlı Devleti’nin elçisini öldürtmesi üzerine sefere çıkıldı.
 • Osmanlı ordusu Sina Çölü’nü geçti ve Kahire önlerine geldi.
 • Ridaniye’de gerçekleşen bu savaşı Osmanlı Devleti kazanmış oldu.

Mohaç Meydan Savaşı (1526)

 • Mohaç Meydan Savaşı da Osmanlı yükselme dönemi savaşları arasındadır. Belgrat’ın alınması Macaristan ile Osmanlı Devleti ilişkilerini bozmuştur.
 • Bu arada Fransa Kralı Birinci Fransuva Şarlken’e esir düşmüş, kralın annesi ise Kanuni’den yardım talep etmiştir.
 • Kanuni hem Şarlken’e gözdağı vermek hem de Macaristan’ı fethetmek amacıyla harekete geçmiştir.
 • İki saat kadar devam eden savaşta Osmanlı ordusu büyük bir zafer elde etmiştir.
 • Savaşın sonunda Macaristan, Osmanlı’ya bağlı bir krallık haline geldi.
 • Orta Avrupa’nın hakimiyeti ise Osmanlı Devleti’ne geçti.

Preveze Deniz Savaşı (1538)

 • Osmanlı Devleti’nin Akdeniz’de gücünü artırması üzerine Roma İmparatoru’nun öncülüğünde Papalık, İspanya, Venedik, Portekiz ve Malta bir araya gelip, haçlı donanması oluşturdu.
 • Barbaros Hayrettin Paşa ile haçlı donanması bu savaşta karşı karşıya geldi.
 • Osmanlı yükselme dönemi savaşları arasında yer alan Preveze Deniz Savaşı’nı Osmanlı donanması kazanmış oldu.

İnebahtı Deniz Savaşı (1571)

 • Kıbrıs fethi sonucunda çıkarları zedelenmiş olan Avrupa devletleri, papanın önderliği ile haçlı donanması hazırladı.
 • Haçlılar ile gerçekleşen savaşta Osmanlı donanması ağır bir yenilgi aldı.
 • Osmanlı donanmasından yalnızca Kılıç Ali Paşa’nın kumanda ettiği küçük bir filo kurtuldu.
 • Bu savaş ile Osmanlı donanması ilk defa büyük bir yenilgiye uğramış oldu.

Daha fazla Tarih içeriklerini keşfetmek için BiKültür sayfamıza göz atabilirsiniz!

İnstagram Hesabımız

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli