Sıradaki içerik:

Mağara Alegorisi

e
sv

İslam Uygarlığı Çevresinde Gelişen Türk Edebiyatı

647 okunma

Türkler, İslam dini ile ilk kez sekizinci yüzyılda tanışırlar. Talas Savaşı’ndan sonra kabileler şeklinde Müslüman olmaya başlarlar. Karahanlı hükümdarı Satuk Buğra Han zamanında da İslamiyet’i resmi din olarak kabul ederler. Bu tarihten sonra İslam’a dair eserler verilmeye başlanır. Üst zümreler, İran ve Arap uygarlıklarının etkinliklerini kendilerini halktan ayıracak ölçüde yansıtırlar. Peki, İslam uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatı gelişmeleri neler?

İslam Etkisinde Gelişen Türk Edebiyatı

Geçiş dönemi olarak da bilinen bu süreçte, edebiyata dair çeşitli eserler ortaya çıkmıştır. Bu dönemle ilgili diğer önemli detaylar:

 • Yaşanan süreçte Arapça bilim dili, Farsça da sanat-edebiyat dili olarak önem kazanır. Saray ve çevresinde Arap ve İran kültürü, estetik anlayışı etkili olur.
 • Halk ise önceki ulusal gelenekleri sürdürür, konuşma dilinden uzaklaşmaz.
 • Bu ikili gidiş on üçüncü yüzyıldan sonra Türk edebiyatının, halk ve divan edebiyatı biçiminde ayrılmasına neden olur.
 • Türklerin onuncu yüzyıldan, divan edebiyatının başladığı on üçüncü yüzyıla kadar İslam etkisinde verdikleri eserlere geçiş dönemi eserleri ya da ilk İslami eserler denir.
 • İslam’ın kabulü ile beraber Türkler, iki lehçe ile eserler ortaya koyarlar. Bunlar; Doğu lehçesi ve Batı lehçesidir.

Geçiş Dönemi Eserleri Nelerdir?

İslam uygarlığı çevresinde gelişen Türk edebiyatı söz konusu olduğunda geçiş dönemi eserleri büyük önem arz eder. İlk İslami eserler şunlardır:

 • Kutadgu Bilig
 • Atabetül Hakayık
 • Divanü Lügatit Türk
 • Divanı Hikmet

Geçiş döneminde çeşitli destanlar da ortaya çıkmıştır. Bunlar:

 1. Manas Destanı
 2. Danişment Gazi Destanı
 3. Cengiz Han Destanı
 4. Satuk Buğra Han Destanı
 5. Battal Gazi Destanı
 6. Köroğlu Destanı

Daha fazla Edebiyat içeriklerini keşfetmek için BiKültür sayfamıza göz atabilirsiniz!

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli